Rotfrukter – Integrerat växtskydd 2021

Plats Digitalt
Datum och tid 17 februari, 08.30-12.00
Arrangör HIR Skåne

Välkommen på webbinarium om Integrerat växtskydd - Tema rotfrukter.

Vi kommer att  belysa de viktigaste skadegörarna och diskutera integrerade och/eller alternativa åtgärder för att klara växtskydd och ogräs i rotfruktsproduktion.

 

Program

08.30 – 09.45

Inledning, Året som gått och kort om grönagiven – Josefine Lundblad HIR Skåne

Jordhälsa, etablering och bördighet, hur lyckas du med detta? – HIR Skåne

Betning insekt och svamp, utsädeskvalitet – Sara Ragnarsson, Jordbruksverket och HIR Skåne

Nyheter kring jordflyprognosen – Helle Mattiasen, Hortiadvice, Danmark

 

09.45 Fika 20 min.

 

10.05 – 12.00

Insekter rotfrukter – Sara Ragnarsson Jordbruksverket och HIR Skåne

  • Mycket bladlöss under 2020, kommer det att öka? Hur hanterar vi detta framöver?
  • Bladlöss sprider virus och phytoplasma, hur påverkar det odlingen?
  • Morotsfluga och morotsbladloppa

Nematoder och mellangrödor – Åsa Olsson, NBR/Vildrosen jord

Aktuellt inför säsongen –  Minor use – Agneta Sundgren, LRF

Problemogräs – helhetstänk, hönshirs, spillpotatis, nattskatta – HIR Skåne

Ogräsbekämpning i morötter, palsternacka och betor, vad har vi för möjliga strategier 2021? – Gunilla Persson Nordisk Alkali och HIR Skåne

Summering avslut

 

 

 

Plats: Teams

Datum och tid: 17 februari, 08.30—12.00

För mer information, kontakta Josefine Lundblad josefine.lundblad@hushallningssallskapet.se.

Anmälan

 

Akti­viteten är delfinan­sierad med EU-medel via Länsstyrel­sen i Skåne