Rotfrukter – Integrerat växtskydd 2021

Plats Digitalt
Datum och tid 17 februari, 08.30-12.00
Arrangör HIR Skåne

Välkommen på webbinarium om Integrerat växtskydd - Tema rotfrukter.

Vi kommer att  belysa de viktigaste skadegörarna och diskutera integrerade och/eller alternativa åtgärder för att klara växtskydd och ogräs i rotfruktsproduktion.

 

Program

08.30 – 09.45

Inledning, Året som gått och kort om grönagiven – Josefine Lundblad HIR Skåne

Jordhälsa, etablering och bördighet, hur lyckas du med detta? – HIR Skåne

Betning insekt och svamp, utsädeskvalitet – Sara Ragnarsson, Jordbruksverket och HIR Skåne

Nyheter kring jordflyprognosen – Helle Mattiasen, Hortiadvice, Danmark

 

09.45 Fika 20 min.

 

10.05 – 12.00

Insekter rotfrukter – Sara Ragnarsson Jordbruksverket och HIR Skåne

  • Mycket bladlöss under 2020, kommer det att öka? Hur hanterar vi detta framöver?
  • Bladlöss sprider virus och phytoplasma, hur påverkar det odlingen?
  • Morotsfluga och morotsbladloppa

Nematoder och mellangrödor – Åsa Olsson, NBR/Vildrosen jord

Aktuellt inför säsongen –  Minor use – Agneta Sundgren, LRF

Problemogräs – helhetstänk, hönshirs, spillpotatis, nattskatta – HIR Skåne

Ogräsbekämpning i morötter, palsternacka och betor, vad har vi för möjliga strategier 2021? – Gunilla Persson Nordisk Alkali och HIR Skåne

Summering avslut

 

 

 

Plats: Teams

Datum och tid: 17 februari, 08.30—12.00

För mer information, kontakta Josefine Lundblad josefine.lundblad@hushallningssallskapet.se.

Anmälan

Anmäl dig senast den 16 februari genom att fylla i dina uppgifter nedan. Klicka på Skicka för att slutföra din anmälan.
  • ÅÅMMDD-XXXX
    Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är att kunna skicka uppdateringar och information om kursen, men lämnas även vidare till Länsstyrelsen och Jordbruksverket vid redovisning av aktiviteten. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta hirskane@hushallningssallskapet.se

 

Akti­viteten är delfinan­sierad med EU-medel via Länsstyrel­sen i Skåne