Röjsågsutbildning A

Plats Gamlebygymnasiet
Datum och tid 10 april, 8.30

Röjsågsutbildning nivå A, totalt 3 dagar

Säker hantering av röjsågen vid gräsröjning samt enklare
ungskogsröjning.

 

Läs mer