Det rinnande vattnets mångfald – så bevaras och förstärks den

Plats Tommarp
Datum och tid 6 maj, 10-13
Arrangör HIR Skåne

Rinnande vatten har stor betydelse för den biologiska mångfalden, både kopplat till själva vattendraget men också till kringliggande miljö. Vattnet påverkas av det vi gör på land och många vattendrag är förorenade, uträtade och kulverterade vilket påverkar mångfalden negativt. Vatten är livgivande och bidrar även till ett landskaps estetiska värden.

Välkommen på fältkurs den 6 maj kl. 10-13 vid Tommarpsån i Östra Tommarp på Österlen!

Program

 • Hur är det biologiska tillståndet i våra skånska vattendrag och i det aktuella vattendraget?
 •  Vilka arter är hotade och varför?
 • Hur kan man som enskild markägare förbättra levnadsbetingelserna för vattenlevande organismer, till exempel förbättra lekbottnar för fisk, öka syresättningen av vattnet, plantera träd för beskuggning eller anlägga skyddszoner?
 • Vilka invasiva arter knutna till vatten finns och hur kan man hejda deras framfart?
 • Vad är viktigt att tänka på om man vill rensa ett vattendrag för att göra så liten skada som möjligt?
 • Hur påverkar vattenuttag för bevattning de vattenlevande organinsmerna?
 • Praktiskt moment med håvning där vi tittar på och lär oss om olika vattenlevande organismer samt vilka krav de har på sin livsmiljö.

Kläder efter väder, gummistövlar rekommenderas! Medtag gärna egen fikakorg!

Datum och tid: 6 maj kl. 10-13.

Plats: Tommarpsån i Östra Tommarp

Medverkande: Jonas Dahl, åtgärdssamordnare för vattenrådet i Simrishamns kommun samt Simon Lundin, naturguide och åman.

Kostnad: Kostnadsfritt.

Kontakt: Jonas Ivarson, HIR Skåne, tel. 0701-47 80 52, jonas.ivarson@hushallningssallskapet.se

Anmälan

Begränsat antal platser, först till kvarn!

Anmäl dig senast den 25 maj genom att fylla i dina uppgifter nedan. Klicka på Skicka för att slutföra din anmälan.
 • ÅÅMMDD-XXXX
 • Gatuadress, postnr och postort
  Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är att kunna skicka uppdateringar och information om kursen, men lämnas även vidare till Länsstyrelsen och Jordbruksverket vid redovisning av aktiviteten. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta hirskane@hushallningssallskapet.se

Aktiviteterna är delfinansierade med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.