Restaurering och skötsel av betesmark

Plats Boden
Datum och tid 25 juli, 18.00-21.00
Arrangör Länsstyrelsen i Norrbottens län i samarbete med Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

Roger är en väletablerad hästföretagare med hästar i olika åldrar som används inom tur- och westernridning. Vi vistas ute - ta därför skor och kläder som passar för väderleken.
Torsdag 25 juli kl. 18.00 • hos Roger Laestadius, Buddbyvägen 10 i Boden

Länsstyrelsen i Norrbottens län i samarbete med Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten. Aktiviteten genomförs inom projektet ”Ökad skötsel av betesmarker och slåtterängar i Norrbotten”.

PROGRAM 18.00-21.00

Samling med kaffe och smörgås
Roger berättar om sitt arbete som hästentreprenör

Restaurering och skötsel av betesmarker
Sara Borgström projektledare Länsstyrelsen Norrbotten

Hästen är ett förträffligt betesdjur och tillbringar 75–80 % av dygnet med att beta när den ges möjlighet. Det är fullt möjligt att täcka hästens underhållsbehov med enbart bete.

Skötsel av betesmarker och foderbehov
Maria Rönnbäck Hushållningssällskapet

ANMÄLAN

Ingen avgift, vi bjuder på fika. Anmälan senast den 10 juli till Helene Skogqvist, Hushållningssällskapet
070-343 42 54 eller helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se