Restaurering och skötsel av betesmark

Plats Krokträsk, Niemisel
Datum och tid 9 juli, 17.00-20.00
Arrangör Länsstyrelsen i Norrbottens län i samarbete med Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten. Aktiviteten genomförs inom projektet ”Ökad skötsel av betesmarker och slåtterängar i Norrbotten”.

Välkommen ut i fält! Restaurering och skötsel av betesmark hos Johanna Engman och Tomas Persson i Krokträsk Niemisel, Torsdag den 9 juli kl. 17.00-20.00

Johanna och Tomas har tidigare drivit mjölkproduktion i Dalarna, men bor numera i Krokträsk. Krokträsk är en liten skogsby och har tidigare brukats av flera småbrukare. Johanna och Tomas har öppnat upp en del gammal igenvuxen jordbruksmark, där nu får, Fjällkor och Nordsvenska Brukshästar betar.

PROGRAM 17.00-20.00
Samling med kaffe och smörgås, Johanna och Tomas berättar om arbetet med landskapsvård för djurhållning. Ta på skor och kläder som passar för väderleken.
Restaurering och skötsel av betesmarker Sara Borgström, projektledare Länsstyrelsen Norrbotten
Skötsel av betesmarker och foderbehov Maria Rönnbäck, Hushållningssällskapet

Restaurering och skötsel av betesmark_9 juli 2020_Krokträsk Niemisel

ANMÄLAN
Ingen avgift, vi bjuder på fika. Glöm inte att anmäla ev. specialkost till undertecknad. Anmälan senast 5 juli till Helene Skogqvist, Hushållningssällskapet, tel. 070-343 42 54 eller helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se