Renkavle, resistens och riskvärdering

Plats Skurup
Datum och tid 6 februari, 08.30-12.00
Arrangör HIR Skåne

Integrerat växtskydd som verktygslåda

Fokus kommer ligga på renkavle, både som etablerat problem och som nytt problem, men vi kommer också resonera kring integrerat växtskydd i ett större perspektiv, resistensutveckling och framtida möjliga växtskyddsutmaningar.

Se inbjudan och program>>

Aktiviteten är kostnadsfri.

Datum och plats

Tisdagen den 6 februari kl. 08.30-12.00, Skurups Lantbruksskola

Anmälan

Anmälan senast den 1 februari. För information kontakta Michaela Baumgardt tel. 010-476 22 50.

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen Skåne