Regional nätverksträff Ökning av lantbruksbaserad biogasproduktion

Plats Rådde gård
Datum och tid 19 november
Arrangör Hushållningssällskapet Sjuhärad

För att förmedla kunskap och kompetens till medlemmarna arrangerar projektet två stycken regionala nätverksträffar under 2019: 19 november på Rådde gård (Västergötland) och 26 november i Ås (Jämtland).

Intressanta och aktuella ämnen som problem med skumning, biokol i biogasproduktionen, och metanläckagesökningar ska diskuteras, samtidigt som träffarna ger medlemmarna möjlighet att knyta starkare kontakter.

Intresserad av biogas i Sjuhärad och Västergötland? Ta kontakt med Cecilia Hermansson (cecilia.hermansson@hushallningssallskapet.se)