Regional nätverksträff Ökning av lantbruksbaserad biogasproduktion

Plats Ås, Jämtland
Datum och tid 26 november
Arrangör Hushållningssällskapet Sjuhärad, Hushållningssällskapet Jämtland

För att förmedla kunskap och kompetens till medlemmarna arrangerar projektet två stycken regionala nätverksträffar under 2019: 19 november på Rådde gård (Västergötland) och 26 november i Ås (Jämtland).

Intressanta och aktuella ämnen som problem med skumning, biokol i biogasproduktionen, och metanläckagesökningar ska diskuteras, samtidigt som träffarna ger medlemmarna möjlighet att knyta starkare kontakter.

Intresserad av biogas i Jämtland? Ta kontakt med Karin Eliasson (karin.eliasson@hushallningssallskapet.se)