Redovisning av Hushållningssällskapets vistelsestipendium i Medstugan

Plats Medstugans Café
Datum och tid 30 september, 14.00-17.00
Arrangör Hushållningssällskapet Jämtland

I maj genomförde Malin Ståhl ett konstnärligt vistelsestipendium på Medstugan. I juli genomförde hon tillsammans med Ewa Ljungdahl och Jan Persson en inventering av samiska lämningar på Middagsfjället som är en del av Medstugans egendom. Den 30 sep samlas vi i Medstugans café för föreläsningar och samtal kring arbetet, det konstnärliga perspektivet och vad vi hittade på Middagsfjället. Vi kommer att bjuda på fika/lättare förtäring och hoppas på ett samtal där ni besökare vill dela era historier och tankar om platsen.

Deltar som föreläsare:

Malin Ståhl, konstnär och stipendiat på Medstugan

Jan Persson, Njaarke sameby

Ewa Ljungdahl, arkeolog med samisk inriktning

Kontaktperson: Karolina Nätterlund, 070-229 97 82. hushallningssallskapet.se, medstuganstipendium.se, malinstahl.se. Arr: Hushållningssällskapet Jämtland.