Rätt kvävegiva med nollrutor

Plats Skåne
Datum och tid 1 januari
Arrangör HIR Skåne

Mätning av kväveupptaget i ogödslade ”nollrutor” är den säkraste metoden att ta reda på höstvetets kvävebehov. Kontakta din rådgivare redan idag!

Genom att anlägga en nollruta kan man bedöma mineraliseringen och kväveupptaget i fältet. Mätning av kväveupptag i ogödslade nollrutor ger ett bra svar på hur mycket kväve du behöver komplettera med under stråskjutningen. Vi kommer till ditt fält och mäter kväveupptaget i både den ogödslade nollrutan och i övriga fältet. Du får svar direkt hur mycket du ska kompletteringsgödsla med. Nollrutemätningar gör vi framförallt i höstvete men även i maltkorn.

Pris för mätning i fem nollrutor

  • HIR-kunder: 2 100 kr
  • Övriga: 3 100 kr

Så här gör du

  • Nollrutor, minst 5 x 8 m, i fält med hjälp av en presenning vid varje gödselspridningstillfälle.
  • Tydlig markering i varje hörn av nollrutan samt i fältkant så rutan lätt kan hittas.

För mer info eller bokning av nollrutemätningar
Fyll i formuläret nedan, kontakta din HIR-rådgivare eller Göran Areskoug, tel. 070-894 53 63.