Rapskväll

Etableringsförsöket fortsätter även i år. Sju olika etableringsmetoder jämförs samt två olika metoder för snigelbekämpning.

Försöken 2016 och 2017 med olika etableringsmetoder blev mycket lyckade och visade på stort intresse från både lantbrukare och företag. Försöket fortsätter även 2018 med två olika led för snigelbekämpning. Se själv och bedöm för- och nackdelar med de olika strategierna i försöket.

Vi tar också upp årets maltkornsstrategier

Vi bjuder på korv med bröd.

Vägbeskrivning: Försöket är placerat norr om väg 44 vid Smärgels kurva.

Passa på att besöka det mycket lyckade och uppskattade försöket även i år!
/Växtodlingsrådgivarna