Rapsdag i Grästorp

Plats Grästorp
Datum och tid 15 oktober, 09:15-15:30

raps_IMG_0488

Unikt tillfälle att se sex olika etableringstekniker för höstraps i fält samtidigt. I ett försök på försöksgården Multorp har vi den 6 augusti etablerat höstraps på sex olika sätt bredvid varandra.

Dagen börjar i Grästorps Konserthus kl 10, kaffe från 9:15

Inbjudan som pdf

Se alla etableringarna och maskinerna i fält:
• Plöjning + Rapid
• Plöjning + System Cameleon
• Kultivator + Rapid
• Kultivator + Biodrill
• HE-VA
• Claydon

Program
09:15 Kaffe
10:00 Inledning, Hushållningssällskapet
10:20 Erfarenheter av olika etableringstekniker
Hur gödsla rätt? Nya utmaningar gällande ogräsbekämpning, Rapsmästaren, BioSoM
11:40 Presentation maskinfirmor
12:00 Lunch
13:00 Avfärd till etableringsförsöket på Multorp med gemensam buss
15:30 ca Avslut

Deltar gör:
Albin Gunnarsson och Anneli Kihlstrand, Svensk Raps
Växtodlingsrådgivare, Hushållningssällskapet
Maskinfirmor

Anmälan senast 12 oktober till:

Anna-Lena Karlsson, 0511-248 34
anna-lena.karlsson@hushallningssallskapet.se
Begränsat antal platser.

Rapsdagen och försöket är ett samarrangemang mellan Hushållningssällskapet, Försök i Väst, Jordbruksverket, Västra Sveriges Frö och Oljeväxtodlare och maskinfirmor.