Räcker pengarna?

Plats Datorgatan 5 Huskvarna
Datum och tid 6 december, kl 12,30-15,30

Kurs med gruppövning och rådgivning kring att klara likviditeten med högre kostnader

2023 närmar sig med stormsteg. Årets som varit har utmärkt sig med höga priser på insatsvarorna. För att vara förberedd på nästa års händelser är det bra att redan nu tänka på sitt likviditetsflöde under kommande säsong.

Välkommen  på vår kurs i likviditetsplanering och budgetering. Likviditeten är ett återkommande problem för de flesta lantbrukare. Målet med utbildningen är att du som lantbrukare bättre ska kunna hantera likviditetssvängningar samt förändringar, bättre kunna utveckla företaget, samt att använda budgetering som ett underlag för beslutsfattande. Deltagarna kommer också att få pröva att göra en egen likviditetsbudget för kommande år.

Plats och tid

Kursen består av två kurstillfällen och hålls på vårt kontor i Huskvarna.

Huskvarna, Datorgatan 5                            

Träff 1: tisdag den 6 december,        kl. 12,30 – 15,30
Träff 2: onsdag den 14 december,     kl. 12,30 – 15,30


Erbjudande
Just nu har vi även ett erbjudande på 10% rabatt på upprättande av en budget samt likviditetsplanering. Erbjudandet gäller om du bokar före den 31/12 2022.

Kursledare

Ekonomirådgivare Hushållningssällskapet Jönköping

Filippa Isaksson                Måren Borell                   Filip Brånstrand

 

Anmälan
Huskvarna Senast den 2 december till filippa.isaksson@hushallningssallskapet.se,

073-030 10 52

Pris                                             

Kursen kostar 500 kr exkl. moms. I avgiften ingår fika. Kursen är delfinansierad
av europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.