Proteingrödor för humankonsumtion  

Plats Digitalt samt fältvandring (4 delkurser)
Datum och tid 11 november

 

Nya och nygamla tröskade, mogna proteingrödor för humankonsumtion 

På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland genomför Hushållningssällskapet Västra en utbildning för etablerade och nya ekologiska spannmålsodlare i Västra Götaland

Syftet

 • Öka kunskapen om förutsättningar för ekologisk odling och försäljning
 • Öka odlingen och försäljningen av nya och nygamla ekologiska tröskade baljväxter och andra proteingrödor för humankonsumtion. Det avser bl a kokbönor odlade till mognad, linser, sötlupin och speciella sorter av ärter samt quinoa för humankonsumtion.

Utbildningen består av 4 delkurser á ca 3 timmar

Digital utbildning via Teams om odlingen och förädling (delkurs 1+2)

11 nov 2021 kl. 9-12
12 nov 2021 kl. 9-12 

Per Modig arbetar som rådgivare i ekologisk växtodling på HIR Skåne. Han driver också den egna gården Fagraslätt med inriktning på udda grödor och har därifrån snart 15 års erfarenhet av odling av bönor, linser, quinoa, gråärtor med flera udda baljväxter och andra nya grödor. På Fagraslätt har Per också en småskalig rensningsanläggning där han rensar alla sina grödor.

 • Förutsättningar för odling av svenska proteingrödor
 • Krav på växtplats och klimatkrav
 • Metoder för ekologisk odling
 • Utsäde, sorter
 • Sådd, Gödsling
 • Jordbrukets maskiner
 • Ogräsbekämpning och hantering av skadegörare
 • Skörd, hantering
 • Marknad, försäljning, ekonomiskt
 • Rensning, skalning, paketering

 

Digital utbildning via Teams om forskning, användning och marknad för gröna proteiner med kortare föreläsningar som speglar olika utvecklingsmöjligheter idag och i framtiden (delkurs 3)

Må 15 nov 2021 kl 9-12

 

Åsa Grimberg SLU, Forskare/PhD

 • Framtidens åkerböna för humankonsumtion – växtförädling och forskning inom SLU Grogrund

Cecilia Sassa Corin, matkonsult Hushållningssällskapet.

 • Grönare svensk mat – förändrade matval och efterfrågan på växtbaserat protein

Felix Strandvik – Försäljningschef Ahlströms.

 • Vilken efterfrågan finns det på svenskodlade proteingrödor bland Sveriges restauranger och kommuner? Felix svarar på frågan ur ett säljperspektiv från ett livsmedelsföretag.

Fredrik Fogelberg, agronomie doktor och forskare inom odling-skörd-livsmedel med huvudinriktning baljväxter, RISE

 • En internationell utblick och spännande produktutveckling i Sverige

Fler föreläsare tillkommer eventuellt.

 

Anmälan är nu stängd.

Juni 2022 kl. 9-12 (delkurs 4)

Fältvandring

Vi besöker Emil Olsson på vars gård Slätte ekodagar genomförs varje år. Emil har flera års erfarenhet av att odla olika typer av proteingrödor för humankonsumtion så som quinoa hampa och gråärt. Emil sitter även med i styrelsen för Nordisk Råvara. Träffen kommer att genomföras på Storkila 48 54892 Hova och inte på Slätte.

Med på fältvandringen är växtodlingsagronom Ebba Hellstrand från Hushållningssällskapet Västra.

 

Vid frågor kontakta Ebba Hellstrand 0521–725 532 eller Cecilia Corin 0521–725 561.