Proteingrödor för humankonsumtion 2023  

Plats Digitalt
Datum och tid 12 januari, 3 st förmiddagar 8.30-12.30
Arrangör Hushållningssällskapet Västra

Nya och nygamla, mogna proteingrödor som mat

Nu genomför vi åter en uppskattad utbildning om proteingrödor! Lyssna på agronom på Per Modig från Hushållningssällskapet Skåne med en unik kompetens om baljväxter och quinoa, rensning och försäljning. Du har också chans att lyssna på Emil Olsson, Slätte Gård i Töreboda samt forskare och representanter för marknaden. En mycket intressant och innehållsrik utbildning.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland genomför Hushållningssällskapet Västra en utbildning för etablerade och nya ekologiska spannmålsodlare i Västra Götaland om tröskade, mogna proteingrödor för humankonsumtion.

Syftet

 • Öka kunskapen om och förutsättningar för ekologisk odling och försäljning
 • Öka odlingen och försäljningen av nya och nygamla ekologiska tröskade baljväxter och andra proteingrödor för humankonsumtion. Det avser bl a kokbönor odlade till mognad, linser, sötlupin och speciella sorter av ärter samt quinoa.

Utbildningen består av 3 delkurser á 4 timmar

Digital utbildning via Teams om odling och förädling (delkurs 1+2)
Delkurs 1 12 jan 2023 kl. 8.30-12.30
Delkurs 2 13 jan 2023 kl. 8.30-12.30

Per Modig arbetar som rådgivare i ekologisk växtodling på HIR Skåne. Han driver också den egna gården Fagraslätt med inriktning på udda grödor och har därifrån snart 15 års erfarenhet av odling av bönor, linser, quinoa, gråärtor med flera udda baljväxter och andra nya grödor. På Fagraslätt har Per också en småskalig rensningsanläggning där han rensar alla sina grödor. De säljer också grödorna via t ex gårds- och nätbutik.

 • Förutsättningar för odling av svenska proteingrödor
 • Krav på växtplats och klimatkrav
 • Metoder för ekologisk odling
 • Utsäde, sorter
 • Sådd, Gödsling
 • Jordbrukets maskiner
 • Ogräsbekämpning och hantering av skadegörare
 • Skörd, hantering
 • Marknad, försäljning, ekonomi
 • Rensning, skalning, paketering

Daniel Hedeås, växtodlingsrådgivare Hushållningssällskapet Västra

 • Erfarenheter från projektet Nya grödor i Värmland

Felix Strandvik, försäljningschef Ahlströms

 • Vilken efterfrågan finns det på svenskodlade proteingrödor bland Sveriges restauranger och kommuner?
  Felix svarar på frågan ur ett säljperspektiv från ett livsmedelsföretag.

Digital utbildning via Teams om forskning, användning och marknad för gröna proteiner med kortare föreläsningar som speglar olika utvecklingsmöjligheter idag och i framtiden( delkurs 3)

Delkurs 3 23 januari 2023 kl 8.30-12.30

 • Åsa Grimberg SLU, Forskare/PhD
  Framtidens åkerböna för humankonsumtion – växtförädling och forskning inom SLU Grogrund
 • Cecilia Sassa Corin, matkonsult Hushållningssällskapet.
  Grönare svensk mat – förändrade matval och efterfrågan på växtbaserat protein
 • Emil Olsson, Slätte Gård Töreboda samt styrelseledamot Nordisk Råvara
  Utveckling och erfarenheter av att odla, rensa och sälja t ex quinoa, hampa och gråärt i Västra Götaland.
 • Eva-Lena Skalstad, Grästorps kommun
  Erfarenheter från projektet Rätt från Slätt där lokal odling, förädling och användning av linser m fl proteingrödor genomförts.

Eventuellt deltar även

 • Fredrik Fogelberg, agronomie doktor och forskare inom odling-skörd-livsmedel med huvudinriktning baljväxter, RISE
  En internationell utblick och spännande produktutveckling i Sverige

Anmälan senast den 8 jan 2023 via formuläret här nedan.
Kostnad Utbildningen är kostnadsfri

Det behöver vara minst 10 deltagare, verksamma i Västra Götaland för att utbildningen ska genomföras.

Vid frågor kontakta Hushållningssällskapet Västra;
Matkonsult Cecilia Sassa Corin 0521–725 561
Växtodlingsrådgivare/agronom Anders Lööv 0511-248 09

 

   

 • Anmälan till Proteingrödor för humankonsumtion i 3 delar 2023