Precisionsodling i vall

Plats Skara
Datum och tid 8 mars, 18:00
Arrangör Skaraborgs vallförening

Gröna Möten: Campusområdet i Skara samverkar – här möter näringen spetskompetensen. Vi inbjuder till gröna möten, nätverkande och nya framsynta samarbeten.

Precisionsodling i vall – höj din vallskörd och förbättra kvaliteten

• Tillväxt i vall synliggjort genom Cropsat
Henrik Stadig, Hushållningssällskapet

• Att gödsla rätt i vall, går det? Framtida möjligheter
Ingemar Gruvaeus, Yara

• Kvalitetsvariationer i vall och klöverandel med NIR
Bo Stenberg, SLU Skara

• Resultat från scanning av vall
Thomas Börjesson, Agroväst

• Hur kan vi använda sensorer och satellitdata i framtiden?
Vi avslutar sedan med fi ka och årsmöte i Skaraborgs vallförening.

Injudan som pdf

Tid och Plats

18.00 Vi bjuder på soppa från Mattipset
19.00 Programstart
På Smedjan, Gråbrödragatan 7, Skara

Anmälan senast den 4 mars till:

Sofi a Kämpe, genom sms till 0733-107869 eller
till sofia.kampe@agrovast.se

Välkommen till en innehållsrik kväll!

Styrelsen i Skaraborgs vallförening i samverkan med:
Hushållningssällskapet, Agroväst, Yara, Precisionsodling Sverige, Nonnens vänner och SLU.