Praktisk skogsdag. Barr

Plats Hökensås
Datum och tid 9 maj, 09-16

Vi kommer att titta på både välskötta och oskötta bestånd i både röjning, gallring såväl som slutavverkning. Under dagen kommer vi att praktiskt lära oss använda höjdmätare, relaskop, gallringsmall och skogsbruksplan.

Målsättningen med dagen är att du ska kunna fatta aktiva beslut i din egen skog.

Hela dagen bedrivs i skogen.

Kostnad: 900 kr exkl moms

Anmälan senast 30 april till:

Sverker Dalén, 070-101 09 82
sverker.dalen@hushallningssallskapet.se