Potatisträff

Plats Karlstad
Datum och tid 8 december, 12:30-16

Välkomna till potatisträff som handlar om sorter och dess egenskaper och kvaliteter utifrån konsumentens och kockens synvinkel. Vi startar med en lunchbuffé med tema potatissorter.

Vi kommer att vara i Hushållningssällskapet Värmlands lokaler, Ventilgatan 5 i Karlstad.

Roland Johansson, Danespo och Christer Munke, Munke och co har i sommar haft en sortprovning hos Andreas Grenegård, Karlstad. De vill gärna presentera erfarenheter från denna och andra sortprovningar runt om i landet. Vi börjar med att de bjuder på en buffé på Hushållningssällskapet tillagad av Sofias kalaskockar med tema potatissorter. Denna inbjudan skickas till odlare i Värmland, Närke och Dalsland.

Program

Lunchbuffe med diskussion om kvalitet och egenskaper hos potatis utifrån konsumenten och kockens synvinkel.

Sortpresentation, Roland Johansson och Christer Munke.

Sortval och aktuella odlingsfrågor. Kort rapport från två nordiska potatiskonferenser samt möte om stjälkbakterios i Polen under nov-dec 2015, Åsa Rölin.

Info om Potatisodlarna Lars Björsell.

Anmälan senast 3 december till:

Åsa Rölin, potatisrådgivare
asa.rolin@hushallningssallskapet.se eller 0730-5000 44

Varmt välkomna!
Åsa Rölin, Roland Johansson, Christer Munke och Värmlands potatisodlarförening