Optimera din potatisodling

Plats Helgegården, Skepparslöv
Datum och tid 17 december, 13.00-16.30
Arrangör HIR Skåne

För ett bra resultat krävs perfektion i alla led!

Effektivisera din odling samtidigt som du uppnår en miljönytta. Alla de delar i potatisodlingen som är väsentliga belyses såsom utsäde, växtnäring, ogräsbekämpning, bladmögelprogram och bevattning. Även fördelar med varierad gödsling enligt styrfil, badskaftsanalyser med nitratmätare samt nyttan med en fånggröda eller mellangröda.

Se program och inbjudan>>

Datum och plats

Måndagen den 17 december kl. 13.00-16.30 Helgegården, Skepparslöv.

Kontakt

Har du frågor kontakta Fredrik Skyggeson, tel. 010-476 22 95.

Anmälan

Akti­viteten är del­finan­sierad med EU-medel via Länsstyrel­sen i Skåne.