Planera ULLiHOP workshop

Plats Häljegård, Hössjö
Datum och tid 18 februari, 09.30-16.00

Var med och påverka arbetet i ULLiHOP! Det är ett samarbetsprojekt där vi vill öka användningen av lokal ull. Du som deltagare har möjlighet att vara med och påverka vad vi ska göra inom ramen för projektet.

För att vidga vyerna och ge inspiration har vi bjudit in Jennifer Hunter och Andy Wear, Fernhill farm, Storbritannien samt Anna Hedendahl, Jämtland. De presenterar sitt arbete med ull och Anna Hedendahl berättar om vad som händer i ULL-Sverige idag. Med det som grund har vi en workshop där vi diskuterar hur vi ska arbeta med de olika utvecklingsspåren Bered, Skapa, Sälj och Besök ULLiHOP.

 

MEDVERKANDE

Anna Hedendahl

Anna Hedendahl är husdjursagronom och bor i Litsböle, Jämtland. Där har hon en besättning med jämtlandsfår och bedriver även avel på hopphästar. Hon var avelsansvarig i projektet ullFORuM, där jämtlandsfåret togs fram, och är nu ordförande i jämtlandsfårets avelsförening. Satt tidigare i fåravelsförbundets styrelse och var bland annat ansvarig för deras arbete med ull. Hon har även arbetat på Torsta, ordnat fårkurser och hyrt ut tackor med hela deras produktion. Nu har Anna gjort ett arbete åt ULLiHOP med att sammanställa vad som är på gång i ULL-Sverige som hon presenterar på workshopen.

Jennifer Hunter & Andy Wear

Jennifer Hunter och Andy Wear och deras två barn bor på Fernhill farm. Här lever man på det gården ger. Fåren betar markerna och vinterbetar på en ekologisk mjölkgård som ligger granne med Fernhill. Fåren är endast inne i fårhuset när de ska lamma och när de ska klippas. Fårhuset används till festlokal och här byggs också fåraherdevagnar efter gamla förlagor och festivaler och bröllop anordnas regelbundet. Andy klipper i det engelska landslaget, både med maskin och för hand. Han älskar att vara mentor för hungriga fåraherdeaspiranter. Han är ute nästan hela tiden, med sin hund, sin jeep och fyrhjuling. Jen håller i möhippor och odlar grönsaker, föder upp grisar och kycklingar samt försöker förädla ullen på bästa sätt. Hon håller också på med vide och flätar eller stickar i grupper. Principen är att man ska ha något med sig från Fernhill när man åker. Holistic management ligger familjen varmt om hjärtat. Jen fick ett stipendium där hon skrev om ”Growing and marketing fine wool in native colours”, och hon åkte runt i världen för att ta reda på hur man höjer värdet på färgad, finfibrig ull, som deras shetlandsfår har. Hon tvättar ullen mycket långsamt i regnvatten och använder vattnet för att göda sina växter, vilket hon dokumenterat. Läs mer på www.fernhill-farm.co.uk

PROGRAM

09.30 Fika

10.00 Passion för ull skapar möjligheter
Jennifer Hunter och Andy Wear, Fernhill farm

11.30 På gång i ULL-Sverige
Anna Hedendahl

12.00 Lunch

12.45 Planera ULLiHOP workshop
Anna Molander

13.30 ullFORuM – resan genom projektet – vad hände sen? Anna Hedendahl

14.30 Fika och fortsättning på workshopen

16.00 Gårdsvandring Häljegård

Pris: 200 kr medfinansiering (momsfritt projekt) samt 320 kr inkl. moms förtäring till självkostnadspris

Anmälan senast måndag 12/2 till: Anna Molander, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, 070-188 48 25 | anna.molander@hushallningssallskapet.se