Nytt datum: Planera för sjutton! – Verktyg och praktiska lösningar för att planera ett framgångsrikt 2017

Plats Öjebyn Agro Park
Datum och tid 27 januari, 10.00-15.00

Tid är den värdefullaste tillgången som småföretagaren har, detta gäller i synnerhet lantbruksföretagaren. Avgörande för att uppnå framgång och lönsamhet i sitt företagande är en målstyrd tidsanvändning.

Början på januari är rätt tid för att komma igång och fokusera på sina mål och planera det nya året, därför bjuder Hushållningssällskapet till en träff kring olika aspekter och praktiska exempel på planering i lantbruksföretaget.

  • Blicka bakåt för att blicka framåt. Att dra slutsatser om året som gick för att planera det nya.
  • Sätta mål och förtydliga strategier för att underlätta den operativa vardagen – exempel från budget, nyckeltal och balanserat styrkort.
  • Schemalagda rutiner – några exempel på rutiner på kontoret, i stallet och för maskinunderhåll.
  • Att planera växtodlingen med hjälp av dataväxt.
  • Checkpoints – när och hur under året gör jag ”enkla” avstämningar och åtgärder för att uppfylla uppsatta mål.

Kostnad: 800 kr + moms per företag. I avgiften ingår lättare lunch och fika samt stencil från seminariet.
Var: Öjebyn Agro Park (försöksgården, gula villan)
När: Fredag den 27 januari 2017, klockan 10.00-15.00

Anmälan till Federico på 073-151 40 68 eller federico.cuellar@hushallningssallskapet.se