Planera fodersäsongen nu! Dikor Del 1

Plats Digitalt
Datum och tid 18 mars, 17.30-20.45
Arrangör Hushållningssällskapet Jämtland, Hushållningssällskapet Västra,

 

BÖRJA PLANERA FODERSÄSONGEN NU, DIKOR

Seminarium i två delar Utfodring – Foderplanering – Grovfoderodling för dikoproducenter

Nya datum för digitala kvällsträffar
Torsdag 18 mars kl 17.30-20.45
och
Torsdag 25 mars kl 17.30-20.45

Kvällarna genomförs genom att varva föreläsning med era frågor och utbyte av erfarenheter.
Målet är att vara mer förberedd att möta variationer i väder och odlingssäsong, samt att ha en flexibilitet och reservplan i sin foderproduktion.

Del 1:

Ø  Grunder i utfodring, vilket foder ska jag eftersträva?

Ø  Helsädsensilage

Ø  Brist på grovfoder – vad göra? ”Dragspelsgrödor”

Ø  Foderinventering, foderspill

Del 2:

Ø  Markförhållanden

Ø  Strategi för vallfröblandningar och skördetidpunkter

Ø  Vallfoderanalyser – tolkning och användning

Ø  Tips på hur produktionsuppföljning kan göras

Anmälan senast måndag den 15 mars till
anna.hultgren@hushallningssallskapet.se eller sms 070-553 68 11.

Träffarna kommer att genomföras digitalt i Teams.
För de som vill finns det möjlighet att testa sin uppkoppling i förväg. Meddela detta vid anmälan.
Kostnad 500 kr (ex moms) för båda kvällarna.

Arrangör Hushållningssällskapet Jämtland, Anna Dencker och Hushållningssällskapet Västra, Anna Hultgren.