Örebro läns Hushållningssällskap – Extra årsmöte och besök på Grimsö

Plats Riddarhyttan
Datum och tid 13 juni, 18.30

 

Kallelse och inbjudan till medlemmar i Örebro läns Hushållningssällskap

Extra årsmöte och besök på Grimsö

Örebro läns Hushållningssällskap kallar till extra årsmöte för beslut angående nya stadgar och inbjuder samtliga medlemmar till ett studiebesök på Grimsö. På Grimsö Forskningsstation och Viltskadecenter pågår forskning om vilda djur och fåglar, samt viltövervakning. Viltskadecenter informerar och utbildar också om skador av vilt.

Tid:          Torsdagen den 13 juni 2019, kl. 18.30.

Plats:       Grimsö Forskningsstation och Viltskadecenter, Grimsö 152, Riddarhyttan.

Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Anmälan: Senast den 7 juni till ordf. Per Sandberg, tel. 070-546 50 03, e-post: per@torphalla.se eller Hushållningssällskapet, tel. 019-603 27 00, e-post: hskonsult@hushallningssallskapet.se.

Medlem som önskar få sig tillsänt de nya stadgarna, vänligen kontakta Per Sandberg, e-post: per@torphalla.se

Hjärtligt välkomna!

Förvaltningsutskottet i Örebro läns Hushållningssällskap
genom
Per Sandberg, ordförande