Optimerat växtskydd i rotfrukter

Plats Digitalt
Datum och tid 31 mars, 09.00-12.00
Arrangör HIR Skåne

Rotfruktsodlingarna drabbas varje år av stora skördeminskningar på grund av ogräs, insekts- och svampangrepp. Vi kommer gå igenom integrerade metoder för ogräsbekämpning och skadegörare inför odlingssäsongen 2023. Vi får även ta del av de senaste inom Acrothesium försöken, nyheter inom LRF´s Minor Use arbete och uppdateringar inom växtskydd.

Föreläsare:

Agneta Sundgren, LRF

Gunilla Persson, Nordisk Alkali

Marianne Wikström, Agro Plantarum

Stina Andersson och Josefine Lundblad, HIR Skåne

Programpunkter: Integrerade växtskyddmetoder för ogräsbekämpning, växtskydd i fält, Acrothesium och Cavity spot m.m.

 

Datum och tid:  31 mars kl 09.00-12.00

Var: Digitalt, länk skickas ut till deltagare innan kurs.

Arrangör: HIR Skåne

Kursen är kostnadsfri.

 

 

                                   

 

Skåne anmälan - Optimerad växtskydd i rotfrukter 31 mars 2023

    Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är att kunna skicka uppdateringar och information om kursen, men lämnas även vidare till Länsstyrelsen och Jordbruksverket vid redovisning av aktiviteten. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta hirskane@hushallningssallskapet.se