Optimerad ekologisk vallodling

Plats Värmland
Datum och tid 9 september, 9.30-15.30
Arrangör Samarrangemang

 

Optimerad ekologisk vallodling – fokus på gödsling och vallens botaniska sammansättning.

Nilla Nilsdotter-Linde, SLU och Hanna Johansson, rådgivare på Hushållningssällskapet hjälper oss att välja vallfröblandning efter gårdens förutsättningar och anpassa odlingsåtgärder.  Föreläsningar på sal på förmiddagen och besök i fält hos Lars, Kerstin och Patrik på Höglunda gård i Kil på eftermiddagen. Vi pratar bland annat om årets foderanalyser, gödslingsstrategier och vallens sammansättning med artbestämning i fält.

Här ser du hela inbjudan; Optimerad ekologisk vallodling

Tid: Fredagen den 9 september kl. 9.30-15.30.

Medverkande: Nilla Nilsdotter-Linde, SLU, Patrik Persson Höglunda gård, Hanna Johansson, Anna Hultgren och Lina Ulff Delprato Hushållningssällskapet Västra.

Plats: Föreläsningar på sal och lunch hos Kikki Ahlstedt på Ruds gård, Trångstad Jonstorp och gårdsbesök hos Lars, Kerstin och Patrik på Höglunda gård Kil.

Kostnad: Kursen finansieras genom landsbygdsprogrammet och är kostnadsfri, deltagarna betalar själva för lunch och fika (220 kr som betalas på plats).

Frågor:  SMS / Anna tfn 070-553 68 11 eller Lina tfn 0706-49 01 39

Anmälan: I formuläret här nedan senast 5 september.