Öppet hus: Upptäck arenan för grön omsorg

Plats Umeå
Datum och tid 19 juni, 13-17

Lär känna gårdarnas arbete med social omsorg, skola och hälsa. Hushållningssällskapet bjuder in till öppet hus om Grön Arena i Umeås mest stadsnära lantbruksmiljö, endast 2 km från centrum.

VAR? I parken vid Hushållningssällskapets lokaler på Teg (Röbäcksdalen, Verkstadsgatan 24)

Hitta hit: Med stadsbuss: Linje 2 (mot Söderslätt/IKEA), skyltat från hållplats Ishallen. Med cykel eller bil: Åk Verkstadsgatan förbi Bilbolaget/Volvo, följ skyltningen.

NÄR? Onsdagen den 19 juni 2019, kl. 13-17

ANMÄLAN: Öppet hus, ingen anmälan krävs och vi bjuder på fika i parken

PROGRAM
kl. 13-17 Öppet hus och minimässa i parken om Grön Arena och annan social verksamhet i gröna miljöer
kl. 14.30 Green Care – Erfarenheter från Finland, Pia Smeds, Naturresursinstitutet i Finland

  • Lär känna Hushållningssällskapets koncept Grön Arena.
  • Upptäck hur du kan utveckla din verksamhet genom att anlita en Grön Arena-gård.
  • Få inblick i olika verksamheter som arbetar med grön omsorg, skola och hälsa.
  • Vi bjuder på fika i parken med utsikt över åkrar och hagar med betande kor.

FÖRELÄSARE PIA SMEDS
Pia Smeds jobbar som forskare vid Naturresursinstitutet i Finland, är doktor i pedagogik och har i flera års tid arbetat med Green Care –projekt i Österbotten. I sitt arbete har hon framförallt studerat naturmiljöns betydelse för lärande, men även hur naturen stöder välmående. Hon koordinerar projektet Nordic Nature Health Hub, som är ett samarbetsprojekt mellan Västerbotten i Sverige och Österbotten i Finland. Projektets mål är att stöda naturbaserade företag med kunskap om naturens hälsofrämjande effekter genom nya verktyg till företagen. Hon kommer att berätta om hur Green Care är organiserat i Finland och ge exempel på verksamhetens uppbyggnad och effekter.

Kontakt

Anna Molander 070-188 48 25 | anna.molander@hushallningssallskapet.se

Benjamin Bollhöner 070-101 56 50 | benjamin.bollhoner@hushallningssallskapet.se

 

FAKTA Grön Arena är ett koncept inom Hushållningssällskapet för utveckling av gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och inom hälsoområdet. Tjänster som anpassas efter den enskilde för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalité. Aktiviteterna utgår från gårdens arbete med djur, natur och trädgård.