Öppet hus: kunskapsdag om naturbeteskött

Plats Eskilstuna
Datum och tid 3 september, 10.00–15.30
Arrangör HS Konsult AB och Länsstyrelsen Södermanland

En dag som riktar sig till dig som vill öka kunskapen om betesbaserad produktion på naturbetesmarker.

Går det att vårda och värna våra biologiskt och kulturhistoriskt värdefulla betesmarker samtidigt som du har god tillväxt på djuren och god lönsamhet i företaget? Under dagen kommer vi prata om natur- och kulturvärden, skötsel av naturbetesmarkerna, regelverk kring EU-stöd samt certifiering av naturbeteskött.  

Öppet hus
Torsdagen den 3 september klockan 10.00–15.30, 2020.

Program
10.30 miniföreläsningar, rundvandring i betesmark
13.30 miniföreläsningar, rundvandring i betesmark
Tipspromenad med priser

Plats
Martina Schagerlund, Lindholms Gård, 635 04 Eskilstuna

Medverkande
Frida Hedin naturvårdsrådgivare Hushållningssällskapet
Petter Haldén naturvårdsrådgivare Hushållningssällskapet
Malin Almquist handläggare och rådgivare, Länsstyrelsen 

Förtäring
Kaffe, saft och kaka serveras.

Anmälan
Senast den 24 augusti till Matilda Schmidt, 070-648 19 41, matilda.schmidt@hushallningssallskapet.se. Uppge namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Aktiviteten bekostas av Landsbygdsprogrammet som finansieras av EU och staten via Länsstyrelsen i Södermanlands län.