Öppet hus i våra vävstugor

Plats Avesta
Datum och tid 28 september, kl 10-14 samt 29 september, kl 10-15

 

Inbjudan till medlemmar i Folkare, Österfärnebo, Stora Tuna, Husby och Hedemora Hushållningssällskap samt övriga intresserade

Öppet hus i våra vävstugor

Tid:           Lördag den 28 och söndag den 29 september 2019.

Platser:    Grytnäs Vävstuga som ligger vi Åsgårdsplan i Skogsbo.
                 By Vävstuga på HIP-gården vid skolan i By Kyrkby.

Du kan besöka oss mellan kl. 10-14 på lördagen och kl. 10-15 på söndagen.

I By kan du också lära dig om skinnberedning, lördag kl. 10 och höra ett föredrag om husen kring kyrkan, i kyrkan kl. 14.

På söndagen har vi fyrflätning, ullspinning och träslöjd.

Frågor:    Kontakta gärna Annika, tel. 073-030 67 49 eller Lena, tel. 070-632 43 19.

Varmt välkomna!

Styrelsen
Folkare Hushållningssällskap