Digitalt Event istället för Öppet Hus – Gamlebygymnasiet

Plats Gamleby
Datum och tid 30 januari, 11-14
Arrangör Gamlebygymnasiet
På grund av det rådande läget kommer Gamlebygymnasiets aviserade öppna hus den 30 januari att bli ett Digitalt Event.