Omläggning till ekologisk produktion – Lamm

Plats Uppsala
Datum och tid 15 mars, 18.30-21.00

 

3 tillfällen: onsdag 15 och 22 mars kl 18.30-21.00 Uppsala samt gårdsbesök lördagen 25 mars 10-12.30

Djurhållning: Marknad och försäljning, utfodring, grovfoderstrategi, byggnader

Växtodling: vallodling, sortval, gödsling

Regelverk, certifiering och EU-stöd

 

Kostnad: 900 kr + moms – resten finansieras via Landsbygdsprogrammet och Länsstyrelsen i Uppsala län

Information: Victoria Thuillier victoria.thuillier@hushallningssallskapet.se 070-236 25 45

 

Anmälan via vår webbutik senast den 8 mars >>