Inställd! Om klimat i lantbruket – inriktning växtodling

Plats Webbinarie
Datum och tid 31 januari, 9.30-12.30
Arrangör Hushållningssällskapet Västra

Kursen är inställd!

Digital kurs om klimat i lantbruket – inriktning växtodling,

Greppa näringen bjuder på kursen.

Vi tar upp:

  • Bakgrund, klimatgaser, hur ser klimatberäkningen ut på en växtodlingsgård, vad är stort och vad är smått.
  • Kan norska lantbrukare öka jordarnas mullhalt och lagra in tillräckligt mycket kol i marken? Rådgivare från Norsk Lantbruksrådgivning berättar om klimatarbetet i vårt grannland.
  • Fånggrödor, mellangrödor, vall – vilket är bäst för klimatet?
  • Konsumenternas val och vårt utbud. Vilka klimatåtgärder har våra kunder som krav och önskemål? Representanter från vidareförädling och handeln om certifieringar och varumärkeslöften.
  • Frågor, diskussion och avslutning.

Anmäl är nu stängd.

 

Information Hanna Johansson hanna.johansson@hushallningssallskapet.se