Om att lägga upp en skogsvårdsplan

Plats Rådde gård, Länghem
Datum och tid 16 januari, 18.00-21.30
Arrangör Gröna möten

 

BLI MER EFFEKTIV OCH KLIMATSMART MED DIGITALA VERKTYG

Utvecklingen av digitala lösningar som underlättar för skogsägare och skogsentreprenörer ökar. Skogen som resurs för utvinning av råvaror till nya produktsegment gör att vi behöver skapa oss ännu bättre kontroll över våra skogsbestånd, samt planera skogsvård och avverkning på ett effektivare sätt. Med digitala verktyg kan du bli effektivare!

Möt Svensk eSkog AB och lär mer om deras verktyg för skogsbruksplanering samt hör Katam Technologies AB beskriva deras teknik om hur man kan mäta och uppskatta skogen genom att filma den med en mobilkamera. Rådgivarna informerar om vad du kan göra för att bli en bättre beställare av skogliga tjänster.

Läs hela programmet och anmäl dig enkelt genom att registrera dig under evenemanget på www.gronamoten.se senast 14 januari 2019. Seminariet är kostnadsfritt och enklare förtäring ingår.

Detta är ett samarrangemang mellan Gröna Möten och Rådgivarna i Sjuhärad. Gröna Möten Sjuhärad är ett Leader Sjuhäradprojekt.