Oljeväxt och fröodlarfältvandring

Plats Wärnanäs
Datum och tid 4 juni, 18:00
Arrangör Sydöstra Sveriges Frö- och oljeväxtodlare , Lantmännen och Hushållningssällskapet

Välkommen på

oljeväxt och fröodlarfältvandring   4 juni 18:00, Wärnanäs

Samling kl 18.00 utanför verkstaden vid Wärnanäs för samåkning ut i fält

 

Vi kommer att börja fältvandringen med att titta på konventionellt rödklöverfrö där Erik Moll från SFO pratar om ogräs- och insektsfrågor samt hur strategin ska bli framöver utan Reglone. Bredvid klöverfältet finns vete där Linda af Geijersstam och Frans Johnson från jordbruksverket tar upp aktuella frågor med ogräs, svamp och andra skadegörare hos de vanligaste grödorna.  Därefter kör vi och tittar lök som är den enda som odlas på fastlandet häromkring och där kommer Hans Romarker från Hushållningssällskapet att prata om utmaningar i lökodlingen. Efter löken går vi över vägen och tittar på rapsfältet där Erik Moll kommer att prata om strategier inför höstsådden vad det gäller ogräs, tillväxtreglering, insekter, mikronäring och sorter.

Vi avslutar sedan kvällen på gårdsplanen igen med grillad korv och dryck.

Läs hela inbjudan här (pdf)