Oland visar 2022

Plats Alunda
Datum och tid 12 augusti
Arrangör Olands Hushållningssällskap

 

Inbjudan till medlemmar i Olands Hushållningssällskap

OLAND VISAR 2022

Sedan år 1926 har arrangemanget ”Oland Visar” genomförts med fyra- till femårsintervall. Här visas bygdens aktiviteter och yrkesverksamhet. Vårt Hushållningssällskap har alltid medverkat genom att visa jordbruksnäringens olika verksamhetsgrenar.

”Oland Visar 2022” genomföres den 12-14 augusti 2022 på Lunda Flygfält, Alunda, med utställningar under lördagen och söndagen. Flygfältet är beläget vid väg 292, mellan Österbybruk och Gimo.

I Hushållningssällskapets monter finns vissa programblad med lott att hämta för medlemmar, först till kvarn gäller. Se annonser eller ring sekreteraren, 070-683 84 80 för upplysningar.

Välkomna till en utställning som visar landsbygdens många olika verksamhetsdelar!

Styrelsen
Olands Hushållningssällskap