Öka skörden genom optimerad stallgödselanvändning

Plats Karlstad
Datum och tid 24 januari, 9-16

Innehåll:

Kl 9:00 Inledning med fika (Scandics frukostbuffé)

  • Lönsamhet i gödsling i ekologisk odling, vad ger ett kg kväve i merskörd? Pia pratar också hushållning av det kväve vi har, exempelvis djupmyllning av pellets
  • Vi tittar på möjligheterna att blanda olika gödselslag som kycklinggödsel, Vinass och flytgödsel och får höra praktiska erfarenheter från Karl-Petter Bergvall, Ramstad Gård, Anders Nilsson, Högsäter

Ca kl 12:00 Scandics lunchbuffé med kaffe och dessert på maten

  • Christer Johansson från Jordbruksverket går igenom teknik för separering av flytgödsel och visar kalkyler och möjligheter. Christer tar även upp det senaste kring olika typer av myllning, t.ex. effekten av myllning med släpskor m.m
  • Hugo Westlin teknik- och energirådgivare vid Hushållningssällskapet Väst visar hur vi kan minska skadlig markpackning vid stallgödselspridning. Hugo är även växtodlingsansvarig vid Kullingsjö Lantbruk AB, som räknat på användning av matarslang och myllningsaggregat
  • Robert Aronius, Hillringsberg delar med sig av sina erfarenheter från system med att pumpa flytgödsel via rör och slang, satelitbrunnar, förflytta med lastbil till container vid fältkant, sprida gödseln med släpslang och utläggare m.m.

Ca kl 15:30 Sammanfattning, avslutning och fikabuffé

Medverkande:
Christer Johansson Jordbruksverket
Robert Aronius Hillringsbergs Lantbruk
Karl-Petter Bergvall Ramstad Gård
Anders Nilsson, Högsäter
Hugo Westlin, Pia Björsell och Daniel Hedeås, Hushållningssällskapet

Plats: Scandic Klarälven, Karlstad
Datum: Torsdagen den 24 jan
Kostnad: 345 kr inkl. två fika och lunchbuffé, betalas på plats.

Anmälan: Senast fredag 18 jan via sms till Pia, tfn 072-402 35 14 (ange ev. matallergi)

 

Aktiviteten finansieras med stöd från Europiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.