Träffar

Odlingsstrategier med reducerad jordbearbetning

Hur jobbar man med reducerad jordbearbetning? Vilken maskinpark krävs och vilka metoder använder vi oss utav? Klarar vi oss utan glyfosat? Till vilken kostnad?
Detta diskuteras under denna träff där teori varvas med praktiska erfarenheter från familjen Övgård och rådgivare.

Vi träffas på Övraby Lantbruk

Övraby Lantbruk brukar 400 hektar där det odlas raps och spannmål, kärnmajs, frövall och slåttervall. Läs gärna mer om Övraby Lantbruk på ovgard.se.

Program

Kl. 09.30
Fika.

Kl. 10.00
Introduktion.
Presentation av medverkande: Frans Johnson, Växtodlingsrådgivare Hushållningssällskapet.
Herman Leggedör, Eko-/Växtodlingsrådgivare Agri-Kultur. Karl-Fredrik Olsson, Växtskyddscentralen Kalmar. Carl-Erik och Ingela Övgård, Övraby Lantbruk.

Kl. 10:15
Utmaning med reducerad jordbearbetning. Arbete med mellangrödor och maskinval.

Kl. 10:45
Regelverk kring Glyfosat och nya restriktioner. Problemogräs i samband med reducerad jordbearbetning.

Kl. 11:15
Glyfosatfritt vallbrott
Hur jobbar man med reducerad jordbearbetning? Vilken maskinpark krävs och vilka metoder använder vi oss utav? Klarar vi oss utan glyfosat? Till vilken kostnad? Detta diskuteras under denna träff där teori varvas med praktiska erfarenheter från familjen Övgård och rådgivare.

Kl. 11:40
Maskinekonomi.

Kl. 12:00
Vi bjuder på lunch.

Kl. 12:45
Rundvandring på Övraby Gård. Erfarenhetsutbyte om utmaningar i fält.

Kl. 15:00
Fika och avslutning.

Varmt välkommen att anmäla dig via länken eller genom att scanna QR-koden.
Det går också bra att ringa 0480-156 70.

QR-kod för träff på Övraby Lantbruk Odlingsstrategier

Här hittar du inbjudan som pdf.