Odling av industrihampa – en hållbar gröda för framtiden

Plats Kristianstad
Datum och tid 25 november, 9.15-12.00
Arrangör HIR Skåne

Det finns en stor potential i odling av industrihampa i Skåne framöver. Idag importeras råvaran men det finns goda förutsättningar att odla grödan lokalt. Fiberhampa, till skillnad från fröhampa, är en intressant gröda ur flera aspekter. Den har väldigt bra ogräskonkurrerande egenskaper vilket gör att grödan kan fungera som en "ogrässanerare" i växtföljden.

Förutom grödans fördelar rent odlingsmässigt kommer kursen att ta upp ekonomi i odlingen, odlingsteknik (sorter, växtnäringsbehov, utsädesmängd, sådjup, radavstånd, skördeteknik, lagring etc), marknad, efterfrågan och utvecklingspotential för skånsk industrihampa (lokal odling och förädling).

Datum och tid: 25 november kl. 9.15-12.00.

Plats: Helgegården, Skepparslöv

Kostnad: Kostnadsfritt.

Sista anmälningsdag: 22 november

Kontakt: Jonas Ivarson, HIR Skåne, tel 0701-47 80 52, jonas.ivarson@hushallningssallskapet.se

Anmälan

     

Aktiviteterna är delfinansierade med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.