Odla utan glyfosat i växtföljden

Plats Kalmar
Datum och tid 12 januari, 9-12
Arrangör Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge

Välkommen till två halvdagarskurser med fokus på att öka kunskapen om förbud eller kraftig
begräsning av glyfosat. Kurserna hålls på Gamlebygymnasiet och huvudkontoret i Kalmar, kurserna
sänds även digitalt och spelas in för dig som önskar se kurserna i efterhand.

Dag 2: Huvudkontoret i Kalmar, Flottiljvägen 18  ( Dag 1 11/1)

Kursen handlar om hur kan odla ettåriga grödor i en växtföljd utan att använda glyfosat. Glyfosat används idag till exempel
för bekämpning av rotogräs efter skörd och för bekämpning av spillsäd. Kursen tar upp såväl odlingsteknik och växtföljd som
ekonomi och företagande.

Program
09.00 Fika och introduktion
09.30 Rotogräs | Madeleine Wiström, Hushållningssällskapet
10.00 Spillsäd och ettåriga ogräs, avdödning innan sådd, mellangrödor | Frans Johnson, Jordbruksverket
10.30 Bensträckare
10.45 Metoder för mekanisk bearbetning | Maskiner för mekanisk bearbetning | Fredric Johansson, Lantmännen
11.30 Påverkan på ekonomi | Ökande kostnader och fler arbetstimmar | Oskar Karlsson, Hushållningssällskapet
12.00 Gemensam lunch

Anmäl dig senast 4 januari till anna.hermansson@hushallningssallskapet.se eller 073-680 58 69.
Vänta inte med din anmälan eftersom det är begränsat antal platser!

 

Läs hela inbjudan som pdf här