Odla poppel & hybridasp, Föredrag och Fältvandring

Plats Rånna, Skövde
Datum och tid 28 september, 10:00-16:30
Arrangör Hushållningssällskapet m fl

Föredrag och Fältvandring i samordning med nationella poppelkommissionens årsmöte. Samling: Hushållningssällskapets försöksgård Rånna, strax norr om Skövde.

10:00 Samling, fika

10:30 Årsmötesförhandlingar nationella poppelkommissionen

11:00 Föredrag. Rebecka Mc Carthy, Skogforsk, andra generationen poppel & hybridasp.

11:25 Investeringsstöd vid åkermarksplantering i energiskogsodlingssyfte, Per-Ove Persson, Hushållningssällskapet.

11:45 Lunch

12:30 Avfärd till Stöpen.

12:35 Studiebesök hos Torbjörn Bergman, markägare som planterat med sticklingar.

13:35 Avfärd mot Hökatorp

14:10 Studiebesök Hökatorp, Holmestad. Stubbskott, gödslingsförsök, 25 årig poppel, Tord Johansson, Birger Hjelm SLU

14.50 Avfärd mot Istrum.

15:20 Fika och Studiebesök Remningstorp, Istrum, poppel & hybridasp, Lars-Göran Stener, Skogforsk

Senast 16:30 Avslutning. Återfärd genom det vackra Valle härad mot Rånna ca 24 km bort

Ladda ner inbjudan, inkl vägbeskrivning, som pdf här

Kostnad: 140 kr inkl. moms för förtäring
Kontant betalning på plats.

Transport i egna bilar, samåkning.
OBS! Deltagarantalet är maximerat, först till kvarn.

Anmälan senast onsdagen den 21 september till:

info.skaraborg@hushallningssallskapet.se
eller 0511 – 248 00

Frågor
Per-Ove Persson, Hushållningssällskapet, 0511-248 60
Lars Rytter, Skogforsk, 0418-471 304

Välkomna!
Per-Ove Persson, Hushållningssällskapet
Lars Rytter, Ordf. nationella poppelkommissionen

 

Träffarna finansieras genom Landsbygdsprogrammet.
 EU_grund

.