Nyanlända som praktikanter i ditt företag?  

Plats Webbinarie; Zoom
Datum och tid 7 december, 12.30 - 14.00

Hur kan vi ta del av utrikesföddas kunskaper och erfarenheter, entreprenörskap och innovation, vilka möjligheter finns?

Landsbygden har behov av arbetskraft, företagande, innovationer och personer som bor och verkar  för att kunna behålla privat och offentlig service. Genom att förbättra möjligheterna för utrikesfödda att få praktikplats eller jobb på landsbygden kan landsbygden i högre utsträckning få del av utrikesföddas kunskaper, erfarenheter och intressen vilket också kan bidra till en positiv landsbygdsutveckling.

 

 

Plats:          Zoom (mailas ut till dig efter anmälan)
Datum:       7 december 12:30-14.00
Deltagare:  Företag inom Grön Näringen
Tid:             1,5 h

 

Inledning och presentationsrunda av deltagare

  • Christer Yrjas inleder mötet med kort bakgrund

Möjligheter internt

  • Christer Yrjas föredrar möjligheterna med att ta emot nyanlända som praktikanter
  • Hur kan vi jobba för att uppmuntra Entreprenörskap och innovation? –
    Jennie Cederholm Björklund
  • Inspirerande exempel på att ta emot nyanlända som praktikanter – Christina Milén Jacobsson

Margareta Stigson, SLU – Snabbspåret för akademiker

  • Margareta berättar om erfarenheter och reflektioner från deras arbete 

Diskussion i grupper

  • Vilka möjligheter har jag att ta emot en praktikant?
  • Berikning av verksamheten – var finns möjligheterna?
  • Nästa steg 

Mötet avslutas 

 

Anmälan i nedan formulär senast 2020-12-02
Får du ingen bekräftelse på anmälan i e-posten så titta i ”Skräpposten”

Att delta är kostnadsfritt. Finansieras med EU-medel

Vid frågor kontakta
Projektledare Christina Milén Jacobsson
Train the Trainer – Med andra ögon
Hushållningssällskapet Västra
0521-72 55 15 
cmj@hushallningssallskapet.se