Nya trender inom odling och vidareförädling ger nya affärsmöjligheter?

Plats Öjebyn
Datum och tid 21 maj, 09.30-16.00

Trots det stora intresset för mikrobryggt öl finns det få humleodlingar i Sverige och ytterst få öl i landet har bryggts på svenskodlad humle. Nya och ”nygamla” köksväxter är i ropet bland Gourmetrestauranger och används på nya sätt när många restauranger satsar på närodlat.

Torsdag 21 maj kl. 09.30-16.00 på Framnäs folkhögskola

Program

09.30 Kaffe och smörgås

10.00 Nya affärsidéer ger nya odlingsmöjligheter, köksväxter på menyn. Ann-Kristin Isaksson, driftsledare Öjebyns trädgårdsförsöksstation.

10.30 Mikael Jidenholm, Ugglarps Grönt, Halland

12.00 Lunch

13.00 Humleodling i Sverige, Gunilla Hellsten Boman Spännaregården i Skaraborg.

14.30 Kaffe

15.00 Odling i Norrbotten, möjligheter och avsättning. Elisabeth Öberg, Trädgård och Konsult i Kalix samt Tanya Hultman, Alterdalens morötter i Piteå.

16.00 Beräknat avslut

Avgift och anmälan

500 kr inkl. lunch och kaffe, faktureras via Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten. Alla priser är exkl. moms. Anmäl dig senast den 1 maj till, Helene Skogqvist tel. 0923-121 86, 070-343 42 54 alt. e-post, helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se
Ange eventuell specialkost vid anmälan.