Ny- och ombyggnation av fårstall – flyttad till nytt datum

Plats Laholm
Datum och tid 17 december, 9-15
Arrangör HIR Skåne

Välkommen till en intressant dag där vi diskuterar både ny- och ombyggnation av fårstall. Kursen presenterar bygglösningar såväl för nya som befintliga byggnader som ger en bra djurmiljö samtidigt som miljöpåverkan minimeras.

Vi resonerar kring olika planlösningar, god djurhälsa och effektiv produktion inom en rimlig byggkostnad. Dagen avslutas med studiebesök.

Program

09.00-09.30 Mingel med fika

09.30-12.00 Föreläsningar med byggrådgivare Ida Truedsson och Sofia Lindman Larsson, HIR Skåne

  • Diskussion kring ombyggnation kontra nybyggnation
  • Exempelritningar och presentation av olika planlösningar/byggprojekt för får från olika delar av Sverige
  • Lagstiftning, info om förprövning och andra tillstånd
  • Placering av stallet, ventilation, logistik, smittskydd & brandskydd
  • Utfodring och utfodringssystem

12.00-13.00 Lunch

Ca 13.00 Avfärd till studiebesök hos Charlotte och Calle som driver CC Wool, Pråmhusvägen 183, 312 97 Laholm ccwool.se (ca 10 minuters resväg med egen bil från bygdegården). Charlotte och Calle har äldre och ombyggda byggnader och tycker funktionen är väldigt bra med de lösningar de har idag. Enkla, funktionella byggnader som kan fungera lika bra som ett nybyggt stall.

15.00 Avslutning med utvärdering

Plats: Hasslövs Bygdegård, Karupsvägen 2, 312 97 Laholm samt studiebesök hos CC Wool på eftermiddagen.

Datum och tid, preliminärt: 17 december kl. 9-15

Kostnad: 150 kr per person för lunch och fika, faktureras i första hand

Kontakt: För mer information kontakta Sofia Lindman Larsson, sofia.lindman.larsson@hushallningssallskapet.se alt. tel 010 476 22 29.

Anmälan

Anmäl dig senast den 5 december genom att fylla i dina uppgifter nedan. Klicka på Skicka för att slutföra din anmälan.
 • ÅÅMMDD-XXXX
  Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är att kunna skicka uppdateringar och information om kursen, men lämnas även vidare till Länsstyrelsen och Jordbruksverket vid redovisning av aktiviteten. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta hirskane@hushallningssallskapet.se

     

Akti­viteten är delfinan­sierad med EU-medel via Länsstyrel­sen i Skåne