Nötträff och studiebesök

Plats Nås
Datum och tid 20 juni, 16.30

Priset på nötkött har stadigt ökat under en längre tid. Just nu finns mycket intresse för att starta eller utöka dikoproduktion och/eller ungnötsproduktion. Går du i byggtankar och vill utöka din produktion men känner att du vill ha lite kött på benen innan du bestämmer dig? Kom då på vår Nötträff i Dalarna den 20 juni.

Vi på Hushållningssällskapet kommer tillsammans med HK Scan och LRF Dalarna informera om hur den aktuella marknaden ser ut, berätta lite om växtodlingen men också gå igenom olika byggnads-lösningar inom nötköttsproduktionen. Vad bör man tänka på vid en ny-/till-/ eller ombyggnation och vilka system och stallar är rationella men relativt billiga att bygga? Vi tittar tillsammans på olika lösningar, ger tips på vad man bör tänka på vid en byggnation och diskuterar det gruppen finner av störst intresse. Under kvällen finns även UrbanFeeder och Lantmännen på plats.

Tid: Måndag den 20:e Juni kl. 16.30

Plats: Snöborg Gård

Anmälan senast: Anmälan senast 15:e juni på www.hkscanagri.se, välj Anmälan leverantörsmöte i högerspalten på första sidan. Anmälan är bindande.

Frågor besvaras av Sofia Lindman, HS Konsult/Hushållningssällskapet, tel. 070-290 35 99 eller e-post: sofia.lindman@hushallningssallskapet.se

Program: Start kl. 16.30 med gårdsvandring hos Janne Eriksson på Snöborg Gård där de föder upp mjölkraskalvar. Enklare grillmat och fika kommer serveras. Efter gårdsbesöket hålls informationen i en lokal på gården. Tänk på smittskyddet – kom i rena kläder och skor, vi tillhandahåller skoskydd. Välkomna!

Vägbeskrivning:

Adress: Sveden 28, Nås

Från Borlänge: Följ E 16 västerut mot Sälen tills ni kommer till Nås 64 km. Precis innan Gulfmacken finns gården på höger sida

Från Ludvika: Kör väg 66 norrut mot Björbo och sväng vänster ut på E16 mot Sälen till Nås 64 km. Precis innan Gulfmacken finns gården på höger sida.

Från Leksand: Kör Järnavägen söderut mot Dala-Järna tills man kommer till E16. Sväng vänster mot Borlänge. När man kommer till Nås 59 km finns gården efter Gulfmacken på vänster sida.

Från Malung: Kör E16 mot Borlänge. När man kommer till Nås 70 km finns gården efter Gulfmacken på vänster sida.
Hjärtligt välkomna!

Sofia Lindman
Hushållningssällskapet

Logo-HKSCAN_Agri-CMYKLRF_ENRAD