Utvecklingsgrupp med inriktning ungnötsuppfödning

Plats Grums Värmland
Datum och tid 16 november, 16.00-19.30

Nu startar utvecklingsgrupp med inriktning ungnötsuppfödning!

Gruppen planeras att träffas 4-6 gånger under 2020-2021 och målet är att få inspiration och idéer som
leder ökad produktivitet och lönsamhet.

Första gången är måndag den 16 november kl 16.00 till ca 19.30
Vi träffas hos Kalle och Anna Ström, Borgensdal, Borgvik. Här får vi se djurstallar som byggdes ut och
invigdes 2019. Därefter fortsätter vi till Sparnäs bygdegård. Fika med mackor ingår.

Tema första träffen:

  • Årets Vallfoder – tag gärna med egna foderanalyser
  • Tillväxter och utfodring ungnöt. Vi utgår från ungnöten på Borgendal och ger Kalle och Anna tips
    inför stallsäsongen.
  • Diskussion om teman för kommande träffar.

Anmälan till Karin Granström, Hushållningssällskapet Västra, 070 2576760 eller
karin.granstrom@hushallningssallkapet.se

OBS Begränsat antal platser.

Utvecklingsgruppen är en av de grupper som driva av projektet ”Nätverk för ökad livsmedelsproduktion i
Värmland”. Projektet finansieras av landsbygdsprogrammet och deltagande i grupperna är kostnadsfritt. Övriga
grupper som planeras starta är Attraktiv Arbetsgivare, Grönsaksodlare – logistik, försäljning, Potatisodlare –
marknad, Odla nya grödor och gamla lant sorter.