Nötköttsproducenter med inriktning ungnötsuppfödning 

Plats Borgvik, Värmland
Datum och tid 23 november, Första träffen 16.30

 

Nu startar utvecklingsgrupp för Nötköttsproducenter med inriktning ungnötsuppfödning

Gruppen planeras att träffas 4-5 gånger under 2021-2022 och målet är att få inspiration och idéer som leder till ökad produktivitet och lönsamhet.

Första träffen är tisdagen den 23 november kl 16.30 till ca 20.30
Vi träffas hos Kalle och Anna Ström, Borgensdal, Borgvik. Här får vi se djurstallar som byggdes ut och invigdes 2019. Därefter fortsätter vi till bygdegård för träff och fika där mackor ingår.

Tema första träffen:

  • Årets Vallfoder – tag gärna med egna foderanalyser
  • Tillväxter och utfodring ungnöt. Vi utgår från ungnöten på Borgendal och ger Kalle och Anna tips inför stallsäsongen.
  • Diskussion om teman för kommande träffar.

Anmälan: Karin Granström, Hushållningssällskapet Västra, 070 2576760 eller karin.granstrom@hushallningssallkapet.se

Obs, deltagarantalet är begränsat

Utvecklingsgruppen är en av de grupper som drivs av projektet ”Nätverk för ökad livsmedelsproduktion i Värmland”.
Projektet finansieras av landsbygdsprogrammet och deltagande i grupperna är kostnadsfritt.
Övriga grupper som planeras starta är Attraktiv Arbetsgivare, Grönsaksodlare – logistik, försäljning, Potatisodlare – marknad, Odla nya grödor och gamla lant sorter.