Odla poppel och hybridasp, fältvandring

Plats Bjästa, Örnsköldsvik
Datum och tid 30 augusti, 13:30-16:30

Välkomna till fältvandring om att odla poppel 0ch hybridasp som energiskog – godkänd som gröda, energiskog på åkermark.

Plats: Norrsvedje, Bjästa, ca 20 km söder Örnsköldsvik

Samling: Markering vid avtagsvägen. Se karta i inbjudan som pdf.
koordinater : 63.192038, 18.48939
Eller följ länk: https://kartor.eniro.se/m/96Y61

Läs inbjudan som pdf (inkl karta och vägvisning) 

Vi tittar på 8 årig plantering med poppel och hybridasp samt salix, vårtbjörk, gran och sibirisk lärk som jämförelse.

Diskussion om produktion och odling. Lars Rytter Skogforsk

Information om nytt nordligare plantmaterial för poppel, ”Snow Tiger”, Anneli Adler, SweTree Technologies AB.

Genomgång stödregler vid åkerplantering.

Anmälan om deltagande senast torsdagen den 24 augusti till:

per-ove.persson@hushallningssallskapet.se
Frågor till Per-Ove Persson 0511 – 248 60

Välkomna!  
Per-Ove Persson

 Träffarna finansieras genom Landsbygdsprogrammet.
 EU_grund