Norrbottnisk Mat: Upphandlingsmöte med Luleå Kommun

Plats Hushållningssällskapet, Luleå
Datum och tid 28 augusti, 09.00-12.30
Arrangör Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

Att lägga anbud i en stor livsmedelsupphandling kan kännas övermäktigt för den småskaliga producenten. Nu ska vi göra det enklare – i samarbete med Luleå Kommun.

Politiker och tjänstemän vet vilka mervärden våra produkter skapar i verksamheten – men saknar kontakten med och kunskapen om producenternas vardag. Producenterna kan se anbudsförfarandet hos det offentliga som ett ogenomträngligt hinder.
Som nästa aktivitet inom projektet Norrbottnisk Mat arrangerar Hushållningssällskapet, tillsammans med Luleå Kommun, ett samverkansmöte med fokus på anbudsprocessen till det offentliga köket
för att minska avståndet mellan producenter, upphandlare och kökspersonal. Detta är det första steget mot att förenkla för småskaliga producenter och samtidigt ge kommunen ett större utbud av lokalproducerade livsmedel i sina verksamheter och tanken är att samarbetet ska fortsätta i ett längre perspektiv.
Aktiviteten kommer att genomföras som en halvdag som inleds klockan nio och avslutas med en gemensam lunch. Poängteras bör att alla producenter i hela Norrbotten är varmt välkomna. Lokalproducerat är större än Luleå Kommun.

Frågor? Kontakta matkonsulent Pelle Johansson 070-244 51 98 eller pelle.johansson@hushallningssallskapet.se

Anmälan till Veronica Landström, 0920-24 41 81/073-968 14 39 eller veronica.landstrom@hushallningssallskapet.se

Inbjudan som PDF.