Norrbottnisk Mat: Prata för din mat

Plats Brändön
Datum och tid 18 maj, 09.00
Arrangör Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

Vi har rent vatten, klar luft och gott om plats att odla på. Vi har kunskapen, nyfikenheten och passionen för att utveckla våra råvaror till högklassiga produkter – men alldeles för få känner till dem. Det ska vi ändra på.

Som andra aktivitet inom projektet Norrbottnisk Mat arrangerar Hushållningssällskapet en utbildningsdag med fokus på den kommande mäss- och marknadssäsongen. Hur når du ut till kunderna? Vad får folk att stanna till vid just din monter? Vilka varor är attraktiva på marknaden, hur prissätter du dem – och vilka mekanismer är det som faktiskt får folk att handla?

Under dagen kommer vi också att diskutera framtida gemensamma insatser på just mässor och marknader. Ett flertal aktörer har redan hört av sig och vill se en samlad insats från vår sida. Nu är det upp till oss att bestämma hur den ska se ut.

Pris: 300 kronor exklusive moms per person. Lunch ingår.
Anmälan till: Veronica Landström, Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten, 0920-24 41 81/073-968 14 39 eller e-post veronica.landstrom@hushallningssallskapet.se senast fredag 12 maj

PROGRAM

09.00 Fika
09.30 Brändögruppen – en internationell hit. Göran Widén, ägare, pratar om att hitta kunder utanför landets gränser.
10.00 Möt kunden – Johanna Blylod, marknadsansvarig Nolia, pratar om försäljningsstrategier, hur du pimpar din monter och visar vägen till ett lyckat mässdeltagande.
11.00 Betydelsen av berättelsen. Hushållningssällskapets Pelle Johansson har 15 års erfarenhet av att nå människor med historieberättande. Nu förklarar han vad storytelling kan betyda.
11.30 Lunch.
12.30 Ta betalt för showen. Håkan Landström pratar om paketering, prissättning och vikten av en upplevelse.
13.30 Fika, diskussion kring gemensamma insatser.
14.00 Workshop, paketering och upplevelse.
15.30 Dagen slut.

Inbjudan som PDF.