Nordiskt bärmöte

Plats Digital
Datum och tid 17 februari, 12:15-16:45
Arrangör HIR Skåne, NLR, Hortiadvice

I corona-tid erbjuder vi nu en mötesplats för professionella jordgubbsproducenter. Samtidigt är det ett återupptag på de nordiska bärkonferenser som en gång i tiden ägt rum i de nordiska länderna.

Mötet är nästan som du känner kurser från tiden innan covid-19. Du kan lyssna på föredrag, ställa frågor, mingla med andra besökare och prata med utställare. Hoppas att du vill vara med!

Mötet sker online med digital mässa onsdag den 17. februari 2021 kl. 12.15 – 16.40. Deltagare och utställare från Sverige, Norge och Danmark. Föredragen hålls på norska, svenska och danska.

Program

12.15-12.30 Utställning

12.30-12.35 Välkommen

12.35-12.45 Det nordiska samarbetsprojektet Interreg -växtskydd i Norden.

12.45-13.15 Jordgubbar, ogräs och revplantor -hur kontrollera framöver?
Flera försök är gjorda i Norden de senaste åren, främst med kemiska preparat. dessutom har producenterna hittat och börjat använda mekaniska lösningar. Jørn Haslestad, NLR Innlandet

13.15-13.45 Thorvald – Autonom robot for jordbær
Lantbruksroboten Thorvald kan behandla jordgubbar mot mjöldagg med UV-ljus, plocka bär och såsmåningom också spruta, sprida nyttodjur och bearbeta plantorna.
Pål Johan From, Saga Robotics AS

13.45-14.15 Besök i den digitala utställningen

14.15-14.45 Trips i jordgubbar
En översikt om vad vi vet -och inte vet om biologi, övervakning och bekämpningsåtgärder här i Norden. Nina Trandem. Nibio

14.45-15.15 Effekten av klimat och klimatförändringar på jordgubbsplantan
Långa tidsserier med skörd och klimatdata utgör grunden för modeller som förklarar skördenivå i jordgubbar. Med hjälp av dem kan vi förutspå effekten av klimatförändringar framöver. Aksel Døving, Norsk Landbruksrådgiving

15.15-15.45 Besök i den digitala utställningen

15.45-16.15 Ny sorters egenskaper och användning
Det har kommit många nya jordgubbssorter de senaste åren -och fler är på väg. Presentation om sorternas egenskaper och hur de bäst kan användas. Dan H. Christensen, Hortiadvice

16.15-16.40 Nytt vetande i kampen mot vecklare
Mer kunskap om jordgubbsvecklarens biologi gör det nu lättare att sätta in bekämpning vid optimal tidpunkt. Svensk-dansk forskning pekar dessutom på att vecklaren går att bekämpa effektivt med hjälp av feromonförvirring. Victoria Tönnberg, HIR Skåne

16.40-16.45 Avslutning

Pris och anmälan

650 SEK -omräknat till motsvarande 650 NOK.

Anmäl dig här

Där finner du också den senaste informationen. Ni kan ansluta flera från ert företag på olika enheter med samma inloggningsuppgifter.

Kontakt

Victoria Tönnberg HIR Skåne, victoria.tonnberg@hushallningssallskapet.se +46708161085