Träffar

Nätverksträffar om skogsbilvägar

Välkommen till två kostnadsfria nätverksträffar om skogsbilvägar på Hökensås!

Fungerande skogsbilvägar är avgörande för en god ekonomi inom skogsbruket. Dessutom är vägarna viktiga för en levande landsbygd. Samtidigt har enskilda väghållare ansvar för bland annat drift och underhåll. Hur hanterar man väghållaransvaret på ett hållbart sätt och hur underhåller man bäst sina vägar? Det är några av många frågor som lyfts.

Nätverksträffarna består av 2 mötestillfällen där deltagarna får möjlighet att inspireras av varandra och komma framåt i förvaltandet av sina enskilda vägar.

16 april 13:30-15:00 
(Tema: Väghållaransvar och samordning)
Lagkrav och nuläge presenteras och ligger till grund för diskussioner. Hur upplevs väghållarnansvaret och hur skulle man kunna göra annorlunda?

23 april 13:30-15:00
 (Tema: Vägunderhållning)
Efter en kort utbildningsfilm och presentation om vägunderhåll diskuteras ämnet vidare. Hur underhåller ni era vägar? Vad önskar ni att ni gjorde annorlunda?

Träffarna är kostnadsfria och vi bjuder på fika. Inga förkunskaper krävs.

Nätverksträffarna är till följd av en utbildningsträff med samma tema, som hålls på Hökensås 9 april. Den innehåller såväl en teoretisk del inomhus som konkreta exempel ute vid skogsbilvägar.

Träffarna är oberoende av varandra, men för att du som deltagare ska få så stor nytta som möjligt av mötestillfällena, rekommenderar vi att delta vid samtliga. (1 utbildningsträff samt 2 nätverksträffar)